SYSTEM JASTRZĄB
Jak to działa?

o systemie

Jastrząb to zaawansowany system bezpieczeństwa zaprojektowany do ochrony obiektów i osób. Umożliwia wykrycie, zaalarmowanie, monitoring oraz neutralizację bezzałogowych systemów powietrznych. System zapewnia bezkompromisowe bezpieczeństwo.

możliwe zastosowania

W dobie nasilenia działań terrorystycznych szczególnie narażone na ataki i inwigilację za pomocą dronów są obiekty rządowe i strategiczne oraz miejsca masowych spotkań. Zdarzenia z użyciem dronów niosą ze sobą poważne zagrożenia dla życia osób i bezpieczeństwa obiektów o szczególnym znaczeniu. Odnotowany wzrost zakupu dronów oraz ich modyfikacje zawierające broń palną oraz aparaturę nasłuchową stanowi zagrożenie zupełnie nowego typu. System Jastrząb jako jedyny na świecie jest w stanie skutecznie przeciwdziałać.

Nasze rozwiązanie

Komponenty systemu Jastrząb

RADAR DOOKÓLNY - WERSJA STACJONARNA

RADAR DOOKÓLNY - WERSJA MOBILNA

NEUTRALIZATOR

RADAR SEKTOROWY

STACJA PRZETWARZANIA DANYCH

KAMERA

FILM DEMONSTRACYJNY

Zobacz system Jastrząb w akcji

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz aby uzyskać więcej informacji